Personlig utveckling / Medvetandeutveckling

Personlig utveckling och medvetandeutveckling i form av stödjande, inspirerande och transformerande samtal. Du kommer bl.a att lära dig olika metoder och tekniker för att identifiera och reducera begränsande mentala (ofta omedvetna) tankestrukturer (core beliefs) och dysfunktionella beteenden. Du blir mer medveten om vad som hjälper dig och vad som begränsar dig, så att du kan göra mer adekvata val samt etablera mer konstruktiva tankesätt, vanor och beteendemönster på alla områden i ditt liv.

Du får dessutom verktyg för att kunna fokusera på och leva mer i nuet, men också lära dig att mer aktivt forma din framtid genom att hitta dina sanna styrkor, drivkraft och passion. Ett annat viktigt mål kan vara att utveckla en starkare självkänsla och en sundare självhävdelse, och bli en mer autentisk version av dig själv. Samtalen faciliterar också emotionell läkning.

Sessionerna har ett lösningsorienterat och pragmatiskt fokus, och blir skräddarsydda och anpassade för dig och dina specifika behov. Det krävs ett aktivt deltagande från dig, där du bl.a får hemläxor mellan sessionerna för att öva de tekniker och metoder du har lärt dig. Din egna motivation och vilja till förändring är en viktig drivkraft i din personliga utveckling. Det rekommenderas ett program på minst 3 sessioner, men förvänta dig effekt redan efter én session.

”När man jobbar med sig själv genom personlig utveckling, utvecklar man ett nytt mer medveten och konstruktivt tanke- och förhållningssätt, både relaterat till sig själv, sina utmaningar och problem, samt till omvärlden – man utvecklar på många sätt en ny livsstil”.

Din investering/pris per session: 750 kr. Cirka 45-50 min.

Paket på 3 eller 5 sessioner kan köpas til reducerat pris via mailförfrågan.

Endast kontant betalning.

Boka plats under ”Personlig Utveckling med Lene” på www.timecenter.com/yogansa

Facebooktwittergoogle_pluspinterestby feather